Златни монети или златни кюлчета – кое да изберем за инвестиция?

Златни монети или златни кюлчета - кое да изберем за инвестиция?

През последните няколко месеца интересът към инвестиционното злато у нас (а и не само) значително се покачи. Разбира се, основната причина за това е растящата инфлация. Предвид, че златото е един от най-сигурните и ефикасни активи за запазване на спестяванията, дори потребители без опит в инвестициите с готовност залагат именно на благородния метал за някакъв вид финансова сигурност.

Трябва да се отбележи обаче, че с покупката на златни бижута, вие не правите инвестиция. А и по никакъв начин не се предпазвате от инфлационните условия в икономиката в момента. Това е така, защото не всяко злато е инвестиционно. Най-често срещаните форми на инвестиционно злато биват златни монети и кюлчета – Лимар24.

Обикновено дилемата на начинаещия инвеститор, избрал златото за свой основен актив, е дали да закупи монети, или кюлчета. Ако и вие се чудите на кое да заложите, останете с нас, за да получите повече яснота относно двата типа инвестиционно злато, да разберете разликата между тях, както и да си изясните предимствата им.

Златни монети – същност и предимства

Златните монети се смятат за инвестиционно злато, когато са сечени след 1800-та година. Допълнително условие е те да представляват платежно средство в държавата, от която произхождат. Специфичното за златните монети е начинът, по който се определя тяхната стойност. Тя не зависи само и единствено от количеството чисто злато в общия им състав. Цената на една златна монета може да е значително по-висока и поради нейната емблематична, историческа стойност.

Тя се покачва още повече и в случаите, когато тиражът на монетите е ограничен. Златните монети са често срещан избор сред колекционерите. От друга страна, финансовите експерти ги препоръчват и в следните случаи:

  • Микро и малки инвеститори. Причината е, че те търсят относителна делимост на своите активи с цел по-бърза продажба, замяна и нова покупка. Обикновено, такива инвеститори се насочват към следните монети: австрийски дукати и френски франкове, тъй като са с по-малки размери и тегло.
  • Средни и големи инвеститори, но само и единствено, когато златната монета е над 1 унция.
  • Инвеститори, които имат интерес в сферата на нумизматиката.

Златни кюлчета – същност и предимства

Златните кюлчета са чисто и просто благородно злато. Те могат да са с различно тегло. Обикновено се предлагат в специализирана опаковка, която ги предпазва от увреждане. При евентуално такова златното кюлче губи своята стойност, поради което нерядко инвеститорите се отказват от тях и залагат на златните монети. Все пак, златните кюлчета си имат и редица предимства, превръщащи ги в по-подходящ избор за определен кръг от хора:

  • Стойността им е ясна и се базира само на теглото чисто злато. Това позволява по-лесната преценка колко средства да се инвестират, респективно какви кюлчета да се закупят.
  • Цената им е по-стабилна и точно определена в сравнение на тази на златните монети. При тях стойността се променя от гледна точка на историческото им значение, тираж, рядкост и така нататък.
  • Златните кюлчета се предлагат в широк диапазон от гледна точка на тяхното тегло. Това разширява и кръга от хора, които ги предпочитат, тъй като могат да се съобразят със своите финансови възможности.

За повече информация относно разликата и правилния избор между златни кюлчета и златни монети, прочетете материала тук.

About the author