Машините, които движат строежа: Вашият пътеводител за наемане на техника

Машините, които движат строежа: Вашият пътеводител за наемане на техника

Вземането на строителна техника под наем е честа практика за осъществяването на много строителни проекти. Това решение е популярно, тъй като позволява достъп до специализирано оборудване без да е необходимо да се правят значителни и дългосрочни инвестиции.

Какви видове строителна техника под наем се взема най-често

Често за различни строителни проекти се наемат колесни, верижни или мини багери. Те се използват за изкопни работи, разрушаване, обработка на материали и други задачи на строителната площадка.

Сред често вземаната строителна техника под наем е и фадромата в различните ѝ разновидности – компактна или голяма. Фадромите са подходящи за товарене, преместване на материали, копаене и подравняване на терени.

Булдозерите също са необходима техника за всеки строеж. Те се използват за изравняване на земя, разрушаване, разчистване на терени. Съобразно конкретните функции, за които ще са необходими, може да се предпочетат верижни или колесни булдозери.

Популярна строителна техника под наем за строежите са и различните видове валяци – вибрационни, статични или комбинирани. Те се използват за уплътняване на терена.

Наличието на автокранове е наложително за почти всички строежи. Техните функции са свързани с повдигане и преместване на тежки товари на строителната площадка.

Подемно-транспортната техника също често се взема под наем за всеки конкретен строителен проект съобразно неговите параметри. Основния показател, по който се избира е високата маневреност.

Друга строителна техника под наем, която може да е необходима за строежа са асфалтовите машини, различните видове товарачи, подемните платформи и вишки, генератори и компресори, помпи, земекопна техника, както и техника за пробиване, къртене и разбиване.

Какви са предимствата да вземете строителна техника под наем

Основното предимство е, че за всеки конкретен проект може да избирате точно строителната техника, която ви е нужна, без да трябва да правите мащабни инвестиции за закупуване. Не по-малко важно е, че вземайки строителна техника под наем, може да разчитате винаги на съвременна и работеща техника, като фирмата, от която я наемате отговаря за нейната поддръжка.

Договорете се с надеждна фирма за строителна техника под наем

Довереното партньорство ще ви гарантира възможността да разчитате изцяло на фирмата, от която вземате строителна техника под наем. Когато сте убедени в нейната надеждност и професионализъм, може да разчитате, както да наемете съвременна и работеща строителна техника, така и да получите съдействие при избора, транспортирането, монтирането и демонтирането ѝ. Сред допълнителните услуги, които може да поискате е, експерти от фирмата да обучат на терен хората, които ще боравят с взетата строителна техника под наем, как да я използват безопасно.

Възможно е дори да наемете оператор за по-специфичните машини, които са ви нужни за конкретния проект.  Не на последно място, когато вземате строителна техника под наем, нямате ангажимент към нейното съхранение и поддръжка, което също е важно, когато работите по разнообразни проекти, за които се нуждаете от различна техника.

About the author