Стадиите, през които преминава едно събаряне на сгради

По същество, всяко събаряне на сгради представлява процес, който изисква щателно проучване, подготовка и внимателно изпълнение.


Съвкупният опит до момента показва важността на това да се вземат под внимание всички организационни и планови дейности, преди реално да се встъпи в осъществяване на процедурата.

Първо следва да вземете разрешение от собственика на сградата за нейното разрушаване. Трябва да осигурите и своевременното спиране на услуги като електричество, газ, водоподаване, топлоподаване, комуникационни канали като радио, телевизия и интернет.

След това трябва да обезопасите сградата и да ограничите достъпа до нея в разумен периметър. Инсталирането на огради и предупредителни ленти са задължителен елемент от процеса по събаряне на сгради. Така вие уведомявате случайните минувачи, че на този обект се или ще се извършват конструктни дейности, и следва преминаването покрай него да е с повишено внимание.

Щателното планиране е също от решаващо значение. Това е задължителна стъпка, която в никакъв случай не трябва да пропускате. Планирането включва в себе си, но и не се ограничава до: запознаване в детайли със спецификите на съответната сграда, начинът, по който е била построена, използваните материали, какво е било нейното предназначение. Следва да се направи и опис на всички елементи, които следва да бъдат изведени от сградата преди старта на нейното събаряне – тук говорим за абразиви, взривни вещества, леснозапалими продукти. 

Под внимание се взима и всичката техника, която ще влезе в употреба, за да се осъществи процеса по събаряне на сгради. Според зависи от избрания на изпълнението метод, професионалистите могат да вземат обосновано решение относно машините, които ще се експлоатират. Багерите и изкопвачите са най-често срещаната техника, която се използва при разрушаването на контрукции. Дори и методът на имплозията да е адекватен и правилен за бутането на съответна сграда, почистващите дейности след това са задължителен елемент от цялостния процес. Едно събаряне на сгради не се счита за завършено и правилно изпълнено, ако след това не се изчисти работния терен. Отпадъчните материали следва да бъдат щателно извозени и теренът – заравнен.

Работата по разрушаване и събаряне на сгради определено е дейност, която изисква време за план за действие, внимателно извършване на процедурата, както и своевременно взимане на необходимите мерки за безопасност, за да се осигури защитата на всички, работещи по изпълнението на задачата.

About the author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.