Регистрация на фирма – как да стане най-лесно?

Регистрация на фирма – как да стане най-лесно?

Регистрация на фирма – нещо, което обезателно ни се налага, ако сме решили да развиваме бизнес! Регистрацията на фирма днес е значително по-улеснена от тази в миналото, но все е добре да се свържем с лица, които имат опит в тази насока.

Преди да регистрирате фирма е добре да обмислите, каква точно ще бъде дейността ви, какво ще бъде името на бъдещата фирма, дали тя ще е ЕТ или ООД, защото има значение за данъчното облагане и счетоводната отчетност. И така оказва се, че регистрацията на фирма, макар и доста улеснено днес действие, е специфично и имате нужда от професионалисти! Ето и какво да помислите и къде да намерите най-лесния вариант за откриване на фирма…

Регистрация на фирма – най-лесния вариант за всеки предприемач!

Навярно сте запознати, че регистрацията на една фирма минава през оформяне на редица специфични документи. Освен това те трябва да минат през Агенцията по вписванията, но да са заверени от нотариус и съответно да са обвързани с банкова сметка и платени такси на държавата за целта на вписването. Ако не знаете, как да попълните документите и в какви срокове да ги внесете, рискувате да платите само такси и регистрацията ви в Търговския регистър да си остане невалидна.

Има много компании, които предлагат комплексна услуга по регистрация на фирми в България. Ако искате да станете собственик на ЕООД или друг вид новообразувана фирма, то можете в рамките на два дни да осъществите регистрацията, чрез тази рентабилна компания и да сте сигурни в редовността на всички документи. Не всеки гражданин е длъжен да познава изцяло законите, затова регистрацията на фирма е най-удачно да се повери на адвокати с опит в делата на Търговско право или на агенция, която има нужния квалифициран персонал.

Ако искате най-лесната, бърза, точна и коректна регистрация на фирма у нас, то спрете избора си на компания, за която има положителни мнения в Интернет. Така няма да се налага да попълвате грешно документите, да започвате отново процеса на регистриране и да губите време! Посетете сайта nablizo.bg, където ще намерите различни фирми, предлагащи услугата, както и всички точни разяснения на процеса по регистрация на фирма и необходимите стъпки, които е нужно да предприемете.

About the author