Относно процеса по регистрация на фирма и предимствата на ЕООД

Преимуществата за развитие на малък собствен бизнес стават все по-изразени и мнозина ежедневно се възползват от тях.

Сега по-лесно от всякога човек би могъл да създаде собствен бизнес – ако до преди години ни се е струвало, че това ще е начинание, изискващо много усилия и предполагащо преодоляването на множество препятствия, то сега е наистина лесно и безпроблемно да стартираш собствено начинание, което да опиташ да доразвиеш. Един от начините включва регистрация на фирма, а що се отнася до видовете дружества с ограничена отговорност, днес се спираме на едноличното такова, както и на някои особености, касаещи откриване на ЕООД.

Но, първо – нека изясним какво именно е ЕООД?

Що се отнася до видовете дружества с ограничена отговорност, познаваме най-общо ООД и ЕООД. Наясно сме, че тези съкращения, сами по себе си, биха могли да предизвикат объркване сред масовия потребител и бъдещ управник на собствен бизнес. Всъщност разликата между тях е достатъчно дистинктивна и ясна, за да спрем веднъж завинаги да изпадаме в чудене относно същността им.

ООД представлява фирма, ръководена от двама или повече собственици. Респективно ЕООД наричаме онзи бизнес, който разполага с едноличен собственик. В общи линии това е най-важната и категорична разлика между двата типа фирма. Откриване на ЕООД е изключително популярен ход за редица прохождащи предприемачи и малки бизнеси. Подходяща стъпка е за тъкмо стартиращи идеи, които тепърва предстои да бъдат развити. ЕООД е подходящият избор за хора, които са изградили добра бизнес идея в съзнанието си и които имат нужда от по-нататъшна стратегия, за да осъществят идеите си на практика. Окриване на ЕООД се препоръчва за хора, които смятат сами да развиват дейност и сами да оперират бизнеса си, бидейки негов управител и основен изпълнител на предлаганата услуга.

Какви са предимствата на откриване на ЕООД?

Няма как да не споменем и множеството преимущества, които разкрива пред нас откриване на ЕООД. Не случайно това е и най-предпочитаният бизнес подход за едноличните търговци и тези, които възнамеряват сами да управляват и ръководят бизнеса си.

На първо място разбира се споменаваме лекотата, с която протича процедурата. Консултирайки се с вещ по въпроса адвокат, всеки би могъл безпроблемо и ефективно да събере необходимите документи, чрез които би съумял да осъществи регистрация на фирма. Избегнете пропускането на важни документи – предвижете процедурата чрез лице, притежаващо опит в процеса.

Минималният капитал, който се изисква за откриване на ЕООД, а, в това число, и на ООД, е само два лева, което също оправдава широкия избор на регистриране на такъв тип фирма. В последствие лесно бихте могли да вложите повече – за целта също задължително условие е да откриете банкова сметка в избрана от вас банка, която да обслужва нуждите на новостартиращия ви бизнес.

Сами виждате, че процесите действително не представляват никаква сложност. Действайте смело и съвсем скоро съвсем лесно бихте могли да се сдобиете със собствена фирма, която да представлява предлаганите от вас продукти и услуги. Откриване на ЕООД е първата категорична стъпка към успешната самостоятелна кариера.

About the author