Съвременно електрическо табло — какво трябва да има вътре?

Съвременното електрическо табло представлява кутия, където се намират всички електроизмервателни уреди и средства за защита от токов удар и късо съединение. Важно е да сме наясно с видовете и съдържанието, къде е препоръчително да се намира при монтажа, каква е схемата на свързване на отделните елементи и т.н.

Ел табла

Къде да го поставим?

Видовете електрически табла могат да бъдат външни или вътрешни. Във втория случай се предвижда наличие само на автоматичните предпазители за прекъсване на захранването на отделните кръгове от ел. инсталацията. То обикновено се намира в коридора и е монофазно.

Експертите препоръчват външната електрическа кутия да се намира на добре проветриво място и по възможност да е на открито. То непременно трябва да е поставено на пожаробезопасно разстояние особено ако тока е трифазен. Това изключва поставянето му в помещения с газови котли, резервоари с гориво, в близост до преминаващи газопроводи и други подобни.

Какви елементи съдържа таблото?

То притежава всички необходими елементи за правилния контрол, измерване и защита на електроподаването към къщата, бизнес сградата, офиса, апартамента и други. В зависимост от сложността на ел. инсталация съдържанието може значително да се различава. Основно при захранване на обичайно домакинско жилище, съдържанието на електрическото табло може да изглежда така:

  • Автоматични превключватели — елементите, които автоматично изключват ел. подаването при късо съединение или претоварване;
  • Електромер — измерва изразходваната електроенергия и я отчита. Съвременните електромери са мултифункционални електронни устройства с цифров екран и различни интерфейси, като служат за връзка с външни устройства;
  • Специална шина за полагане на нулевите проводници — предвидени са отделни винтове за прикрепване на всеки от кабелите поотделно;
  • Шина за полагане на заземителните кабели — същата като тази за полагане на нулевите проводници, но за заземителните кабели на инсталацията, чийто цвят са в жълто-зелени ивици.

Схема на ел. таблото в апартамента

При създаване на схемата за разположение и монтаж на електрическата кутия винаги има основен захранващ кабел, който доставя ток до жилището. Той в голяма част от случаите идва от електромера и се свързва към отделните автоматични предпазители. Те са групирани според броя на кръговете в ел. инсталацията на апартамента, но винаги има главен бушон, разпределящ тока от пристигащия към кутията кабел. Той преустановява захранването към останалите предпазители и за това се нарича главен. Всеки от отделните бушони прекъсва електричеството към съответния кръг на инсталацията.

Монтаж и свързване на елементи на таблото

Разпределението на тока по различните токови кръгове се извършва чрез специална токопроводяща шина в електрическата кутия към всеки от бушоните. Важно е при монтажа да се стягат добре клемите и при подбора да се вземе под внимание броя на автоматичните предпазители.

About the author