До каква дълбочина работят металотърсачите?

До каква дълбочина работят металотърсачите

Металотърсачите са уреди за търсене на ценни метали и други предмети, които имат висока стойност. Те се използват в различни области, като основната им цел е да откриват скъпоценности, заровени на дълбочина в земята, без да се вижда част от тях на повърхността.

Къде металотърсачите намират най-широко приложение?

Едно от популярните места за подобен тип дейност са плажовете. Там има огромен поток от посетители през лятото, които губят много предмети. Освен откриване на ценни принадлежности, загубени от плажуващите, морето изхвърля на брега много предмети с вълните си.

Търсенето на стари железа не е основната цел на това занимание – в него има много повече потенциал. Откриването на старинни монети и скъпоценности се превръща в препитание за все по-голям процент хора. За осъществяване на тази дейност е необходим дълбочинен металдетектор. Техническият уред оперира на различни разстояния от повърхността и е подходящ дори за подводно използване. Ако планирате закупуване на такъв тип продукт, трябва ясно да определите за какви цели е необходим. Най-правилният избор на металотърсач, според специалистите от Sellzone.bg, се прави след проучване на различните предложения в онлайн пространството и физическите магазини.

Какви металотърсачи ще откриете според дълбочината, на която работят?

Добрите металотърсачи са индукционни, честотни и импулсни. Те могат да бъдат и с комбинирана технология. Дълбочината, до която металдетекторите могат да сканират, зависи от много фактори, като:

  • чувствителност – тя може да се нагласи оптимално през настройките и подобрява значително параметрите на устройството;
  • внимателна употреба – сканиращата сонда на металотърсача трябва да се прокарва максимално близо до повърхността;
  • големина на предметите – по-малките предмети са по-трудно откриваеми, докато големите се засичат и на по-голяма дълбочина;
  • химичен състав и минерализация – един от ключовите фактори, който оказва влияние. Колкото по-висока е минерализацията, толкова по-трудно става откриването на самородно злато, сребро или други ценни предмети под земята;
  • влажност на почвата – високата влажност оказва положително влияние и увеличава способностите на уреда, тъй като електропроводимостта е по-добра.

Дълбочината, на която са способни да оперират, достига до над 60 метра. Това се отнася за професионалните марки и е възможно при добра поддръжка. Голяма част от тези уреди са пригодени за употреба в сурови условия. Те са водоустойчиви, с подсилен корпус, а професионалните варианти са с изключително добри параметри. 

Металдетекторите са леки и удобни, но достатъчно мощни, за да достигат десетки метри дълбочина. Достъпни са и евтини варианти, подходящи за начинаещи. С тяхна помощ лесно може да се свикне с техниките на такъв тип машина и начините за използването ѝ.

About the author