Важността на жило за ръчна спирачки при устройството на автомобила

Днешната статия е ориентирана към онези, които са активни шофьори или тепърва им предстои да застанат зад волана на превозно средство. Знаем, че всеки автомобил притежава части от изключително голямо значение – сред тях се нареждат акумулатора, двигателя, съединителя при колите с ръчна трансмисия, спирачната система. И, споменавайки нея, всъщност оставаме в тази тематика – днес ще си поговорим по-обширно за жило за ръчна спирачка и как то спомага за задействането на този механизъм при спиране.

Но, първо – как работи ръчната спирачка?

Знаем, че хидравличната спирачна система, тоест онази, която задействаме чрез натискане на спирачния педал, когато желаем да оберем скоростта на движение на автомобила или да я спрем напълно, е от изключително голямо значение за правилното му функциониране. Неизрядният спирачен апарат е в състояние да доведе до големи проблеми и главоболия – едва ли има нещо по-опасно при шофиране от невъзможността за своевременно намаляване или спиране. Ръчната спирачка пък е независим от хидравличната спирачна система механизъм, който действа вторично – той също може да спре автомобила на място. Другата функция, за която се използва, е „застопоряваща“ – например когато колата е паркирана на наклон и искаме да противодействаме на възможността да тръгне надолу.

А каква е ролята на въпросното жило за ръчна спирачка?

В устройството на ръчната спирачна система откриваме част, наречена жило за ръчна спирачка – неговата функция е да взаимодейства с накладките на автомобила и, по този начин, да активира неговото спиране. Важно е въпросното жило за ръчна спирачка да бъде в идеално състояние и да сработва правилно, тъй като скъсването, повреждането или разтягането му водят до невъзможност автомобилът да спре или да бъде застопорен на едно място. При повредено или скъсано жило за ръчна спирачка е възможно спирачният лост да не може да бъде вдигнат или освободен – сами си представяте до какви проблеми би могло да доведе това.

Жило за ръчна спирачка използваме ежедневно

Често се случва да паркираме автомобила си на неравен участък – тогава е от изключително голямо значение да противодействаме на наклона и да ограничим възможността автомобилът да потегли надолу. Именно в такива ситуации прибягваме до ръчната спирачка – вдигайки лоста, ние успяваме да накараме превозното средство да стои неподвижно, независимо на какъв терен и участък е паркирано. И, обратно – когато сме готови отново да потеглим, ние освобождаваме лоста и колата е в състояние да е в движение отново. За да се случат тези действа, ни е необходимо работещо и здраво жило за ръчна спирачка, което да осъществява ролята на свръзка между механичното, налагано от нас движение върху спирачния лост, и накладките на автомобила. Ако жилото не е в изправно състояние, то е възможно да блокира спирачния лост в едно положение и ние да не успеем да потеглим или застопорим автомобила.

Ето защо е важно често и подробно да проверяваме състоянието на това жило за ръчна спирачка – знаем от практиката, че профилактиката е най-добрата и сигурна рецепта за ограничаване на злополучни и неприятни ситуации. Убедете се предварително, че вторичната спирачна система е в изрядно състояние – това ще ви позволи да можете да реагирате своевременно при установяването на проблем и да се задействате за неговото отстраняване.

About the author